Bài hát: Đố bạn trèo cây nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì? đầu đội 2 cái ná đúng là chú hươu sao 2 tai to phành phạch đó là chú voi to trông xem kìa,trông xem kià ai đi như thế kia phục phịch phục phịch đó là bác gấu đen… (0 comment)

Bài hát: Cây trúc xinh Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy) Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc Qua (i) lối nọ… (0 comment)

Bài hát: Quả quả gì mà chua chua thế? xin thưa rằng quả khế. ăn vào thì chắc là chua? vâng vâng, chua thì để nấu canh chua quả gì mà da cưng cứng? xin thưa rằng quả trứng. ăn vào thì nó làm sao? không sao, ăn vào người sẽ thêm cao quả gì… (0 comment)

Bài hát: Lý hoài nam chiều ơ chiều là chiều ơ chiều dắt ơ bạn ơ dắt ơ bạn ơ đèo qua đèo tà là đèo qua đèo chim ơ kêu chim ơ kêu tình kêu chi bên nớ úy… óa… chi rứa…chi rứa ức ức con vượn trèo tà là trèo con vượn trèo… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm