Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện: Qủa táo của ai           Loại tiết: Tiết 1 (kể chuyện cho trẻ nghe) Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: MGB Thời gian: 20-25 phút Số lượng trẻ: 15-20 trẻ Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên… (0 comment)

                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Giáo viên hướng… (0 comment)

Giáo án văn học
                           GIÁO ÁN VĂN HỌC Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Động vật Đề tài: Truyện “ Chiếc ô của thỏ trắng ” ( Đa số trẻ chưa biết) Đối tượng: Nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên hướng dẫn: I:… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động làm quen với văn học
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC                    Chủ đề: Động vật                              Đề tài: Truyện “Cáo thỏ và gà trống”                              Loại bài: Dạy trẻ kể lại chuyện                              Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)                              Số lượng: 15-18 trẻ                              Thời gian: 20-25 phút                              Ngày soạn:                             … (0 comment)

Giáo án văn học
                                    GIÁO ÁN VĂN HỌC                    Đọc và kể chuyện : Thỏ con tìm bạn ( tiết 1)                    Đối tượng : mẫu giáo lớn                    Người soạn :                    Sinh viên : Mục đích – Yêu cầu Kiến thức Nhớ tên truyện : Thỏ con tìm bạn Trẻ biết tên nhân vật Cảm nhận… (0 comment)

Giáo án: :Làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN                              LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC            Tác phẩm: Thơ “ Ông mặt trời”            Loại tiết: tiết 1- đọc thơ cho trẻ nghe            Đối tượng: MGN(4-5 tuổi)            Thời gian:25-30 phút            Ngày soạn:            Ngày dạy:            Người thực hiện:            Sv lớp:            Giáo viên hướng dẫn:… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Chủ đề                 : Nước và hiện tượng tự nhiên Truyện                 : Sơn Tinh, Thủy Tinh Loại tiết                : Đa số trẻ chưa biết Đối tượng             : Mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi Thời gian              : 25-30 phút Số lượng trẻ          : 25-30 trẻ Ngày soạn             :… (0 comment)

Giáo án: Làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC Chủ đề: Phương tiện giao thông Nội dung: Thơ “ Đi chơi phố” Lứa tuổi: 24 – 36 tháng Số lượng trẻ: 12-15 trẻ Thời gian: 12-15 phút Người soạn: Người dạy:  Ngày soạn:                               Ngày dạy:1 I.Mục đích-Yêu cầu 1. Kiến thức: – Trẻ nhớ tên bài thơ “Đi… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Thơ: Bé làm bao nghề Hoạt động: (Loại bài) Loại tiết: (Đa số trẻ không biết) Đối tượng: Mẫu giáo bé (3-4tuổi) Số lượng trẻ: 20-25 trẻ Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I.Mục đích-yêu cầu 1.Kiến thức -Trẻ biết được… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm