HomeHình ảnh

Tranh chuyện : Giấc mơ của trâu con

Like Tweet Pin it Share Share Email

 + Buổi sáng Trâu mẹ và Trâu con làm việc trên đồng. Trâu con không chịu làm việc, định bỏ việc đi chơi cùng Ong và Bướm .Trõu con ước lúa, ngô tự lớn, tự ra hoa kết tráI rồi tự chạy vào kho nhà mình.

 + Được mẹ giải thích Trâu con đó hiểu ra rằng “Chẳng có thứ gì không làm mà lại có cả. Muốn có nhiều thóc gạo thì phải chịu khó cấy cày”. Trâu con liền xin lỗi mẹ và hứa sẽ làm việc chăm chỉ.

– Trâu là con vật nuôi trong gia đình biết cấy cày giúp người nông dân

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm