HomeHình ảnh

Tranh chuyện: Sự tích Hồ Gươm

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ngày xưa giặc Minh tàn bạo sang xâm chiếm nước ta. Chúng giết người cướp của đốt nhà khắp nơi nhân dân ta vô cùng khổ cực. Thuở ấy ở nước ta có ông Lê Lợi, thấy giặc Minh tàn bạo đến cướp nước ta lại còn giết dân ta thì vô cùng căm giận bèn nổi lên để đánh lại chúng.

Năm ấy sau một trân đánh lớn Lê Lợi đem quân về trú tại một làng nhỏ ven sông, nhân luc rỗi rãi mấy người lính rủ nhau đi đánh cá ở một khúc sông sâu, vừa buông lưới được một lúc họ thấy mặt nước sóng xao động, đoán chắc là có cá to mắc lưới họ bèn bảo nhau kéo lưới lên thì thấy trong lưới có một thanh gươm, ngạc nhiên mọi người xúm lại gỡ thanh gươm ra khỏi lưới rồi truyền tay cho nhau xem. Biết là một thanh gươm chuôi nạm ngọc rất đẹp một người lên tiếng hỏi

– Không hiểu ai có thanh gươm quý thế này mà lại để rơi xuống sông nhỉ

Vừa dứt lời thì từ dưới mặt sông có tiếng nói vọng lên

– Thanh gươm đó là của ta ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc minh, các ngươi hãy mang thanh gươm đó về dâng cho Lê Lợi

Đột nhiên nghe tiếng nói lạ mấy người lính sợ hãi nhìn nhau, người lớn tuổi nhất hỏi

– Tên người là gì xin hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi về tâu lại với chủ tướng Lê Lợi

Tiếng nói lúc nãy lại vọng lên lần này thì rành rọt hơn:

– Ta là Long Quân, lưỡi gươm ấy là gươm thần ta cho Lê Lợi mươbnj để giết giặc Minh, các ngươi hãy đem thanh gươm đó về dâng cho Lê Lợi.

Từ khi có thanh gươm thần nghĩa quân của Lê Lợi càng đánh càng mạnh giặc Minh thua chạy tơi bời nhiều trận quân giặc chết như rạ, về sau giặc Minh sợ quá cả tướng lẫn quân phải kéo nhau ra xin đầu hàng, nghĩa quân của Lê Lợi đại thắng Lê Lợi lên ngôi vua nhân dân ta được sống yên vui thanh bình.

Một năm sau nhân ngày trời trong xanh gió mát Lê Lợi cùng các quan đi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng, thuyền vừa đến giữa hồ thì có một con Rùa Vàng rất to từ dưới nước nhô lên hướng về phía thuyền nhà vua, gật đầu ba cái chào vua Lê rồi nói:

– Xin nhà vua trả gươm cho Long Quân

Thoạt nghe Rùa Vàng đòi gươm , Lê Lợi rất ngạc nhiên nhưng sau nhớ lại thanh gươm mấy người lính đã dâng cho mình dạo nọ Lê Lợi mới hiểu ra. Ông liền quay lại rút thanh gươm đeo bên mình ra khỏi vỏ thì lạ chưa thanh gươm rời khỏi tay nhà vua bay vụt về phía rùa vàng, nhanh như cắt Rùa Vàng há miệng đớp lấy thanh gươm gật đầu chào vua Lê Lợi rồi lặn xuông nước.

Từ đó để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Long Quân đã cho mình mượn gươm thần giết giặc Minh, Lê Lợi bèn đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm là trả lại gươm hồ này còn được gọi là Hồ Gươm.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm