HomeHình ảnh

Tranh chuyện: Ước mơ của Tý

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mẹ! Mẹ ơi!                          Đi chậm thôi
Con học giỏi                        Đèn vàng đấy!
Mẹ Tý hỏi:                           Đi thoải mái
Giỏi làm gì?                          Đèn xanh mà!
Tý thầm thì:                          Mẹ cười xòa
“Con sẽ đi                           Khen Tý giỏi
Làm cảnh sát                       Tý phấn khởi
Con đứng gác                      Cười ha ha!
Ngã tư đàng                        Nhảy quanh nhà
Để người sang                     Tý sẽ là
An toàn mãi                        Anh cảnh sát!”
Này dừng lại           
Đèn đỏ rồi!

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm