HomeHình ảnh

Tranh chuyện: Vòng quay luân chuyển

Like Tweet Pin it Share Share Email

Từ những hạt quít

Nảy ra mầm non

Mầm thành cây xanh

Ra hoa đầy cành

Hoa lại thành quả

Quít vàng ngọt lành

Người ta ăn quả

Nhả hạt xinh xinh

Từ những hạt ấy

Lại ra mầm non

Mầm thành cây xanh

Ra hoa đầy cành.

Hoa lại ra quả

Quít vàng ngọt lành

Vòng quay luân chuyển

Tiếp mãi không ngừng.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm