HomeHình ảnh

Tranh truyện Cóc gọi trời mưa

Like Tweet Pin it Share Share Email
Đã lâu lắm rồi,
Trời cứ nắng mãi mà không có một giọt mưa. 
Nước ở ao hồ khô cạn.
Cây cỏ bắt đầu vàng úa.
Gà, Vịt và muôn loài nháo nhác đi tìm nước uống.
 
Thấy thế, Cóc bèn lên trời để hỏi ông Trời.
Cóc nổi trống “thùng, thùng, thùng” và gọi to:
“Ọc ! Ọc ! Ọc ! Ông trời ơi! Mau mưa xuống thôi!”.
 
Nghe tiếng Cóc gọi,
Ông trời cho gọi thần mưa đến.
Thần mưa nhận lỗi vì mải chơi nên quên làm mưa.
Thần mưa vội làm cho nước rơi xuống hạ giới
Nhờ có mưa, muông thú lại tha hồ uống nước, còn cỏ cây lại trở nên tươi tốt.
Từ đấy, hễ nghe có tiếng Cóc kếu
“Ọc…ọc…ọc”…., ông Trời lại ra lệnh cho mưa rơi xuống.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm